Wiersze tygodnia 21 sty 2013 - 27 sty 2013

Wiersze
Wiersz tygodnia

Poczucie rozmazania

autor: Rodmir Debinski

Miasto i noc to prawdziwy
dualizm sensualistycznego
podejścia do rzeczywistości.
Tryb półprawd i niedopowiedzeń
zaprzęgniętego w mózgu mechanizmu
dekodowania odbieranych przez zmysły
bodźców z zewnętrznego świata.

W nocy, człowiek nabiera
dystansu do samego siebie,
pojawia się szacunek
wobec interaktywnej relacji
między własnym ja,
a kreacją mózgu.
Interpretacja podsuwa
informacje nie zgodne z logiką,
instynkty uruchamiają
mechanizmy obronne
a doświadczenie trzyma
wszystko w ryzach rozsądku.

Idąc jesienną ulicą
przez wąwóz ceglanych stosów,
wdychając świeżość
dopiero co spalonego paliwa
nie da się zignorować
piękna głębokiej
i wieloznacznej symetrii
miedzy sztucznością scenografii,
a naturalnością ról
odgrywanych przez każdego
człowieka...