Polityka prywatności

 

Poniższy dokument należy traktować jako załącznik do Regulaminu Beezar.pl. Wszelkie definicje opisane w regulaminie mają zastosowanie w Polityce Prywatności.

Dane osobowe Użytkowników chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Przy rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny wypełniając pola oznaczone jako obligatoryjne. W celu rozliczeń finansowych z Serwisem należy wypełnić rozszerzoną wersję formularza podając swoje prawdziwe dane osobowe oraz numer NIP.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Beezar.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie firma Booker z siedzibą w Gryficach przy ulicy Niechorskiej 25 c/4, która jest właścicielem serwisu Beezar.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności Użytkowników Serwisu należy kierować do administratorów Beezar.pl przez formularz kontaktowy Serwisu.

Dane Użytkownika zawarte w bazach danych są udostępniane po podaniu hasła. Użytkownik może je dowolnie modyfikować. Jeśli nie ma możliwości dostępu do danych wprost, Użytkownik może przeglądać i modyfikować swoje dane za pośrednictwem administratorów Serwisu.

Beezar.pl może udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

W przypadku podejrzenia łamania praw autorskich przez Użytkownika Serwis może na pisemny wniosek osoby trzeciej udostępnić część danych osobowych w celu ochrony praw autorskich. Udostępnienie danych w tym przypadku będzie zgodne z przepisami prawa i poprzedzone koniecznością udokumentowania przez osobę trzecią faktu posiadania praw autorskich do spornego Utworu.

Bieżąca wymiana informacji z innymi Użytkownikami w zakładce „Wall” oraz zasady polityki prywatności wszelkich stron, do których Użytkownicy zamieszczają linki w Serwisie nie podlegają Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności nie dotyczy partnerów handlowych, z którymi Beezar.pl podpisał umowę współpracy, a które oferują dodatkowe kanały dystrybucji Utworów publikowanych w Beezar.pl. Serwis dochowa wszelkich starań aby partnerzy Beezar.pl stosowali się do warunków ochrony danych osobowych niewykraczających poza standardy określone przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik rejestrujący się w Beezar.pl wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera Serwisu na podany przy rejestracji adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Beezar.pl.

Właściciel Beezar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Polityki Prywatności. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o zaistniałych zmianach.