langel
w beezar.pl
od 28 sty 2014, 21:50
Strona magazynu: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/ ISSN 2391-4742 Strona akcji społecznej Mój Kot Ma Dom: http://mojkotmadom.blogspot.com/ Wydawnictwo: LangeL — Łucja Lange http://www.langelucja.pl
Jest fanem:
brak
Fani:
brak
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #27/2020
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #26/2019
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #25/2019
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #24/2018
Dodałem/am właśnie nową książkę Jan Strączyński — Załóż nasze buty
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #23/2018
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #22/2018
Dodałem/am właśnie nową książkę Mój Kot Ma Dom akcja społeczna,edycja VII
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #20/2017
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #19/2017
Dodałem/am właśnie nową książkę Bezdomność w Łodzi
Dodałem/am właśnie nową książkę Mój Kot Ma Dom — akcja społeczna, edycja VI
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 07/2003
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 06/2003
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 05/2002
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 04/2002
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 03/2001
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 02/2001
Dodałem/am właśnie nową książkę DIKE - zeszyt poetycki 01/2000
Dodałem/am właśnie nową książkę Mega*Zine Lost&Found #18/2016
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce. Temat numeru: PRZEPOWIEDNIA
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce. Temat numeru: Animacja | RE-animacja
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce. Temat numeru: Animacja | RE-animacja
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy internetowy magazyn o kulturze i sztuce
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
„Zdawałoby się, że problematyka bezdomności jest na tyle poznana w przestrzeni społeczeństwa polskiego, iż nie ma potrzeby kolejnego jej zgłębiania. Tymczasem okazuje się, że samo zjawisko 'ma się dobrze', co więcej zmienia swoje oblicze, a nasza wiedza pozostaje na niezmiennym poziome. Taka rzeczywistość sprzyja utrzymywaniu się dotychczasowych stereotypów, na które nakładają się nowe. [...] Książka [...] utrzymana jest w konwencji relacji reporterskiej [...]. Stanowi zapis codziennej pracy osób, dla których najważniejszy jest drugi człowiek [...]". [z recenzji dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII] Książka ta ma na celu, z jednej strony pokazanie metodykę pracy streetworkerów na przykładzie miasta Częstochowy, z drugiej prezentuje nieznany świat osób w kryzysie bezdomności, z trzeciej natomiast jest intrygującym przewodnikiem, który pozwala czytelniczkom i czytelnikom samodzielnie decydować, czyje losy chcą śledzić w danym momencie lektury. Bogato ilustrowana, przystępnie napisana — zachęca do zainteresowania się tematem bezdomności ulicznej, a być może również wejścia w szeregi profesjonalnych pomagaczy. Książka jest skierowana przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką bezdomności, ale też do przeciętnych czytelniczek i czytelników — osób, które do tej pory swój światopogląd opierały na stereotypach. Może stanowić również dobry trening dla przyszłych streetworkerów.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy magazyn artystyczny o sztuce i kulturze. Numer pt. "Ciało". więcej: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy magazyn artystyczny o sztuce i kulturze. Numer pt. "Baśń". więcej: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/
komentarze: 0
red. Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] i Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury] TYTUŁ: Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange, Łódź 2017 e-ISBN 978-83-939114-3-1 Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. © Copyright by Authors 2017 © Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2017 Spis treści: Wstęp — Inga B. Kuźma I. Planowanie i realizacja polityki mieszkaniowej w wybranych kontekstach I.01. Kontenery. Instrukcja obsługi dla artystów — Hanna Gill-Piątek I.02. Najnowsze koncepcje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego osobom starszym i możliwości ich aplikacji na gruncie polskim — Paulina Tota I.03. Mieszkanie jako instrument rewitalizacji na przykładzie Łodzi — Marcin Obijalski I.04. „Miasto Kamienic” — wstęp do rewitalizacji Łodzi. Doświadczenia mieszkańców przesiedlonych w ramach programu — Zofia Garus I.05. Aktywne zamieszkiwanie i integracja: wrocławski projekt „MiserArt”, czyli strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia — Magdalena Zaręba I.06. Model mieszkań społecznych Diakonijnej Spółki Zatrudnienia — Krystyna Dorsz I.07. Mieszkania treningowe dla młodzieży w kryzysie bezdomności (NIE?) bezpieczna przestrzeń — Agnieszka Sikora I.08. Mieszkania społeczne jako narzędzie walki z bezdomnością. Analiza realizacji budownictwa społecznego w podparyskiej miejscowości Boulogne-Billancourt, Francja — Łukasz Mazur I.09. Planistyczne uwarunkowania poprawy sytuacji mieszkaniowej — Tomasz Majda II. Prawa lokatorskie w praktyce II.01. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje jednostce prawo do mieszkania? — Adam Ploszka II.02. Ochrona lokatorów przed tzw. eksmisją na bruk w Ustawie o ochronie praw lokatorów — zastrzeżenia i postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich — Magdalena Sobas II.03. Standardy ochronne przed eksmisją na bruk — wybrane zagadnienia prawne — Dagmara Bobak i Agnieszka Jędrulok II.04. Eksmisja — nieoczywiste oblicza problemu i możliwości jego rozwiązania — Beata Kudlińska-Wodo II.05. Prawna ochrona emerytów i emerytek ze zreprywatyzowanych kamienic przed wykluczeniem społecznym — Beata Siemieniako III. Bezdomność i bezmieszkaniowość jako wyzwanie III.01. Stres, cierpienie i droga wyjścia z bezdomności. Prezentacja trzech projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego — Anna Bokszczanin i Barbara Zmaczyńska III.02. Bezdomność przestępcy (w świetle badań i analizach socjologicznych i kryminologicznych) — Andrzej Kacprzak III.03. Przestrzeń społeczna z perspektywy bezdomnych — Roland Łukasiewicz III.04. Lekcje wizualne. Metodyczno-metodologiczne glosarium na marginesie realizacji filmu o bezdomności — Paulina Cichoń i Sebastian Latocha III.05. Bezdomny, czy jaki? — Oksana Hałatyn-Burda III.06. Sensoryczny dom. Casus osób bezdomnych ze zwierzętami — Łucja Lange Biogramy autorek i autorów
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące siódmą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków wykonane przez wolontariuszy.
komentarze: 0
 • Ocena: 4.0 na 5
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
 • 4.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy magazyn artystyczny o sztuce i kulturze. Numer pt. "Autoportret". więcej: http://lostandfound_megazine.vipserv.org/
komentarze: 1
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy internetowy magazyn sztuki temat numeru: lustro
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
red. Inga B. Kuźma [Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury] i Łucja Lange [Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury] TYTUŁ: Bezdomność w Łodzi WYDAWNICTWO: LangeL — Łucja Lange, Łódź 2016 e-ISBN 978-83-939114-0-0 Utwór dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. © Copyright by Authors 2016 © Copyright for this edition by LangeL — Łucja Lange & Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 2016 Spis treści: Inga B. Kuźma: Wstęp I. Codzienność w pracy z bezdomnością I.1. Danuta Majdańska: Pomoc SIRP w bezdomności — potrzeby, możliwości, realia I.2. Witold Janiszek i Katarzyna Zytke: Bezdomni–niepełnosprawni na rynku pracy i specyfika ich pracy na podstawie doświadczeń własnych oraz działań Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej I.3. Paweł Ciołkowski i Antoni Naglik: Praca streetworkera — doświadczenia łódzkie I.4. Joanna Paliwoda: Polska granica bezdomności. Cudzoziemcy w trakcie procedury oraz objęci ochroną na terytorium RP a zagrożenie bezdomnością I.5. Bożena Antoniak: Przemoc w rodzinie a bezdomność I.6. Marek Marusik: Straż Miejska w Łodzi II. Aktywizm i edukacja II.1. Julia Wygnańska: Program "Najpierw mieszkanie" i jego potencjalni klienci w Polsce II.2. Marta Krysiak: Łódzka bezdomność w statystykach oraz projektach, akcjach i eksperymentach społecznych II.3. Anna Janiszewska i Rafał Rouba: Po drugiej stronie bezdomności — refleksje z warsztatów ze studentami II.4. Jasmina Al-Douri: Bezdomność. Wypowiedź w formie plastycznej ekspresji młodzieży gimnazjalnej III. Różne ujęcia bezdomności III.1. Joanna Mietlińska i Justyna Karkus: Wpływ biedy i wykluczenia społecznego na stan strowia mieszkańców XVI-XIX-wiecznego Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Badania z zakresu bioarcheologii III.2. Katarzyna Kikosicka i Ewa Klima: Bezdomni w Łodzi — aspekt przestrzenny, czyli jakby geograficzny III.3. Edyta Pietrzak: Kategoria bezdomności w myśli społeczno-politycznej III.4. Sylwana Borszyńska i Marta Sikorska-Kowalska: Oblicza bezdomności w wielkim mieście przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Łodzi III.5. Łucja Lange: „Cmentarz dla bezdomnych” — przypadek łódzki Biogramy autorek i autorów tekstów
komentarze: 0
„Największą wartość książki Łukasza Pyfla dostrzegam w precyzji raportowania, będącej wizytówką prac symboliczno-interakcjonistycznych. Dzięki niej właśnie czytelnik może podążać za konstrukcją analityczną, jaką badacz generuje z uzyskanych materiałów tekstowych i wizualnych. Takie konstrukcje układają się w efekcie pracy analitycznej w kilka warstw, z których wyłania się wielowymiarowy model badanego zjawiska jako procesu, w który zaangażowane są elementy ludzkiego świata w rozmaitych konfiguracjach i stopniach zinstytucjonalizowania. Tak właśnie stało się z pozornie nieproblematyczną wizytą u dentysty; okazała się ona procesem osadzonym w rozbudowanym kontekście poprzedzającym (profesjonalizacja, otoczenie socjo-ekonomiczne itp.), zogniskowanym w samym zabiegu (o ile do niego dochodzi) i rozwijającym się w dalszych sekwencjach postępowania kontekstującego zdarzenie post factum". [z recenzji dr hab. Grażyna Romańczuk-Wroniecka, prof. UW] WYDAWNICTWO LangeL – Łucja Lange: http://langel.x25.pl/langel/lukasz-pyfel/ ‎
komentarze: 0
 • Ocena: 3.0 na 5
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.0
 • 3.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące szóstą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków wykonane przez wolontariuszy.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2003 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2003 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2002 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2002 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2001 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2001 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zine poetycki z 2000 roku — skan
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wersja polska darmowego internetowego magazynu o sztuce pt. "Starzenie [się]".
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2002 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2003 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2003 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2002 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2001 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne numer był przygotowany w limitowanej edycji z ręcznie malowanymi okładkami
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2001 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
zdigitalizowany art-zine z 2000 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 2000 roku niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1999 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1999 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne [nie wszystkie strony są dobrze zeskanowane]
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1999 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1998 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
zdigitalizowany art-zine z 1998 niedostępny już w wersji papierowej adresy podane w zinie są już nieaktualne
komentarze: 2
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowe internetowe pismo artystyczne temat przewodni: modyfikacja
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy artystyczny magazyn online, temat numeru: Outsider
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowe czasopismo artystyczne, temat numeru: Wstręt
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące piątą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków wykonane przez wolontariuszy.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowe czasopismo artystyczne, temat numeru: Salon Niesamowitości
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn sztuki. Temat przewodni: Otwarcie.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Darmowy internetowy magazyn sztuki Myśl przewodnia: Nasiona Zniszczenia
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
darmowy internetowy magazyn - numer pt. Kwiaty Zła
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące czwartą edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Wydanie zbiorcze podsumowujące trzecią edycję akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji. Na książeczkę składają się opowieści opiekunów i wolontariuszy akcji oraz fotografie zwierzaków.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Podsumowanie drugiej edycji akcji społecznej Mój Kot Ma Dom, której celem jest promowanie świadomych i odpowiedzialnych adopcji zwierząt. Zbiór zawiera opowieści opiekunów i zdjęcia zwierząt.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Zbiór zawierający zdjęcia zwierzaków i opowieści ich opiekunów. Promujący świadome i odpowiedzialne adopcje zwierząt.
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
darmowy magazyn artystyczny myśl przewodnia: fetysz poezja, proza, fotografia, malarstwo, grafika, prezentacje, przepisy kulinarne
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Wehikuł Czasu
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia numeru: Oczekiwanie - poezja, proza, wywiady, prezentacje, fotografia, grafika, malarstwo.
komentarze: 0
 • Ocena: 0.0 na 5
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Pustka - poezja, prezentacje, galeria, muzyka, proza
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Tajemnica
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Wszyscy umrzemy
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
MYŚL PRZEWODNIA wizja surrealistyczna
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Zbrodnia
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Bunt
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Światło i Mrok
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Kobiecość - poezja, proza, galerie, prezentacje, vintage
komentarze: 0
 • Ocena: 5.0 na 5
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
Bestseller
Za darmo
Myśl przewodnia: Inspiracja życia oraz poszukiwanie i znajdowanie celu - poezja, prezentacje, galeria, muzyka, vintage
komentarze: 0