Współcześni naukowcy weterynaryjni i humaniści - wywiady

dodany 04 lis 2016, 14:49 przez Krzysztof Wojciechowski
24,60 PLNdodaj do koszyka

Informacje o książce

  • Ocena: 3.0 na 5
  • 3.0
  • 3.0
  • 3.0
  • 3.0
  • 3.0

Kategoria

Biografie

O książce

Książka prezentuje elitę intelektualną naukowców i praktyków weterynarii zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, ale też osób, które nie są jego członkami, oraz humanistów pracujących dla weterynarii. Czytając życiorysy osób tu zawarte nie sposób nie zwrócić uwagi na ich horyzonty intelektualne, oddanie sprawom Ojczyzny oraz imponującą gamę zainteresowań pozazawodowych.

Liczba stron

952

ISBN

978-83-944749-0-4

Komentarze

Krzysztof Wojciechowski 23 cze 2017, 18:38

Publikacja książkowa autorstwa Krzysztofa Jana Wojciechowskiego pt.”Współcześni naukowcy weterynaryjni i humaniści”
Obszerna książka zawiera dokumentacje fotograficzną i przypomina osoby często już dziś zapomniane.Po pobieżnym zapoznaniu się z opracowaniem uważam ją za potrzebną.Przypomina osoby związane z działalnością naukową i kulturalną.Należy się uznanie dla autora za zebranie tych informacji i opublikowanie.
prof. dr hab. Jerzy Kita
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Krzysztof Wojciechowski 23 cze 2017, 18:41

Książka Doc. dr. hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego (951 stron) jest ewenementem wydawniczym i zawiera w większości autoryzowane biografie wybitnych współczesnych naukowców weterynaryjnych, którzy wsławili się też działalnością kulturalną i artystyczną. Jest współczesnym spojrzeniem naukowca i literata.
Prof. dr hab. Henryk Lis

Krzysztof Wojciechowski 28 lip 2017, 11:42

Komentarz: Prof.dr hab Mariana Truszczyńskiego.
Książka o wyżej podanym autorstwie i tytule stanowi duże osiągnięcie dzięki prezentacji wypowiedzi licznych przedstawicieli nauki i praktyki weterynaryjnej. Zawierają one uwagi i refleksje, które dają podstawy do formułowania ogólnych ocen tak w aspekcie zawodowym jak również ogólnoludzkim.
Marian Truszczyński

Odpowiedż K.J.Wojciechowskiego, Dublin, 27 lipca 2017 r.
Zostałęm zaszczycony powyższą recenzją jednego z najwybitniejszych Polskich Naukowców Weterynaryjnych Prof.dr hab. Mariana Truszczyńskiego, dr.Honoris Causa Wielu Uczelni i Insytucji Naukowych, Wieloletniego Dyrektora PIW IB: Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Komisji Międzynarodowego Biura ds. Epizoocji w Paryżu-OIE

Krzysztof Wojciechowski 30 lis 2017, 18:29

Jestem w trakcie czytania publikacji Krzysztofa J. Wojciechowskiego. Czytam po kilka biogramów dziennie i z ogromną przyjemnością poznaję życie wybitnych polskich naukowców i po prostu - przyzwoitych ludzi. Książka jest encyklopedycznym kompendium stanu współczesnej polskiej nauki weterynaryjnej z podkreśleniem elementów humanistycznych. Dla stworzenia tego ogromnego dzieła - 952 strony - autor poświęcił kilka lat swego życia. Pozostawił jednak pomnik wielu wybitnym osobistościom środowiska weterynaryjnego, którzy tworzą Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Jest to żywa historia tego naukowego Towarzystwa.
Włodzimierz Gibasiewicz

Krzysztof Wojciechowski 19 sty 2018, 09:04

Z przyjemnością zapoznałam się z dziełem dr. hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego pt. „Współcześni naukowcy weterynaryjni i humaniści”.
W pewnym sensie opracowanie to przedstawia współczesne dzieje medycyny weterynaryjnej w Polsce oraz prezentuje wycinek historii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Stanowi on dowód humanizacji naszego pięknego zawodu. Jest to obszerne kompendium prezentujące sylwetki polskich lekarzy weterynarii zajmujących się głównie pracą naukową, przedstawione na tle bieżącej sytuacji politycznej i społecznej kraju oraz ich sytuacji rodzinnej i zawodowej. Dzieło to pozwoli ocalić od zapomnienia wiele wybitnych osobistości nauk weterynaryjnych w Polsce - niestety od czasu pracy nad nim wiele osób udzielających wywiadu dr. hab. Krzysztofowi Wojciechowskiemu nie ma już wśród nas. W mojej ocenie opracowanie dr. hab. Krzysztofa Wojciechowskiego jest bardzo potrzebne. Młodemu pokoleniu lekarzy weterynarii daje ono szanse na poznanie losów życiowych i zawodowych swoich nauczycieli, mentorów, czy starszych kolegów. Starszym kolegom to kilkuset stronicowe dzieło zapewni wspaniałe chwile w nadchodzące długie zimowe wieczory, gdy przy kominku, z cichutko włączoną muzyką, będzie je studiować, wspominając minione chwile. Z głębokim przekonaniem polecam je uwadze wszystkim zainteresowanym historią naszego zawodu.
Prof. Iwona Markowska-Daniel, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Krzysztof Wojciechowski 19 sty 2018, 09:09

Współcześni naukowcy weterynarii i humaniści. Taki tytuł nosi wielkie dzieło autorstwa dr hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego. To niezwykłe opracowanie zawiera w swojej treści dziesiątki unikalnych życiorysów i przemyśleń nie tylko zawodowych przedstawicieli profesji weterynaryjnej. Są to historie zawodu i środowiska uratowane od zapomnienia dzięki relacjom wielu postaci które nigdy nie zostałyby opracowane i udostępnione nie tylko dla środowiska zawodowego ale dla szerokiego kręgu czytelników spoza tego środowiska. Benedyktyńska praca Autora trwająca siedem lat myślę, że przerosła Jego oczekiwania i wypełniła wielką lukę w historii naszego wspaniałego zawodu.
dr n wet. Jan Krupa

Krzysztof Wojciechowski 14 mar 2018, 12:27

Dokumentacja ciągłości osiągnięć w danej dziedzinie zawodowej i pamięć o ich autorach stanowi podstawę do dalszych planów badań i rozwoju. Należę do pokolenia pracowników naukowych, którzy po wojennych zniszczeniach materiałów źródłowych z mozołem wypełniali luki dokumentacyjne, aby zachować ciągłość myśli badawczej. Praca dr. hab. Krzysztofa Jana Wojciechowskiego jest dokumentem rozwoju nauk wet. po drugiej wojnie światowej, opartym na ciekawej, bezpośredniej relacji ludzi, którzy ten rozwój realizowali. W ten sposób temat staje się żywy i barwny, wielowymiarowy i jest ilustracją powiedzenia, że taki jest człowiek, takie jego dzieła.
Dr hab. Danuta Seroka, 7.12.2017 r.

Krzysztof Wojciechowski 14 mar 2018, 12:34

Jestem pełen podziwu dla Pana pracy poświęconej opracowaniu wywiadów z prominentnymi lekarzami weterynarii. Te wywiady mają dużą wartość poznawczą. Odsłaniają nam prawdę dotyczącą życia i działalności Pana rozmówców, bardzo ciekawą i nie wszystkim znaną.
Opracowanie przeczytałem, tylko częściowo, ale z wielkim zainteresowaniem. Nie podejmuję się jednak recenzji tej książki. To wymagałoby dużej pracy a teraz z uwagi na mój stan zdrowia zrobić tego nie mogę. Książka wymaga dokładnej korekty.
Prof. dr hab. Jan Tropiło, 23. 01. 2018 r.

Krzysztof Wojciechowski 14 mar 2018, 13:36

Przez więcej niż kilka dni, z dużym zaciekawieniem, czytałem nadesłaną mi książkę. Tą drogą, pragnę złożyć serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania za osobisty Pana wkład w powstanie tego dzieła. Nie mam podstaw formalnych i uprawnień aby wyrażać opinię o takim dziele, ale proszę traktować moje wyrazy uznania, jako osobiste odczucia czytelnika, jednego z uczestników życia środowiska, które Pan opisuje.
Jestem pełen uznania za osobisty udział Pana w sporządzaniu życiorysów i charakterystyk opisywanych osób. Bardzo często wprowadza Pan nie tylko swoje pytania, ale i komentarze, dopełnienia itd. Świadczy to o ogromnym Pana osobistym zaangażowaniu i wkładzie w powstanie tego opracowania.
Wydaje mi się, że tego typu opracowanie, przedstawiające fakty z przeszłości, mają duże znaczenie i wagę, bowiem zawarte treści nabierają coraz większej wartości z upływem czasu. Przeciwnie niż nasze publikacje naukowe, które są wypierane przez postęp w badaniach, i siłą rzeczy tracą znaczenie przez coraz to nowe osiągnięcia naukowe, treść zawarta w przedstawionym opracowaniu będzie zyskiwała zainteresowanie w przemijającym czasie. Niech ta myśl będzie malutką, ale rekompensatą, za wysiłek i czas poświęcony opracowaniu, które mam przed sobą, za inicjatywę i pięknie wykonane dzieło.
Na marginesie, ale pozwolę sobie zauważyć, że w opracowaniu zabrakło mi życiorysów kilku znaczących w naukach weterynaryjnych osób. Być może, że były jakieś powody, ale może będzie też jakaś możliwość i okazja, aby dopełnić to dzieło (i dlatego o tym piszę) opisem życia prof. Tadeusza Garbulińskiego, wybitnego farmakologa.
Prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski