Beezar_komunika_tech_poste%cc%a8p

Literatura najnowsza i jej konteksty (Konferencja)

12 maj 2012, 09:00, Poznań
Opis:

Instytut Filozofii oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na ogólnopolską, studencko-doktorancką konferencję dotyczącą literatury najnowszej. Konferencja odbędzie w dniach 12-13 maja 2012 w Poznaniu.

Zamierzamy skonfrontować różne spostrzeżenia i obserwacje oraz wspólnie z Państwem zastanowić się nad definicją literatury najnowszej, dlatego też nie ograniczamy tematyki i nie zawężamy poruszanej problematyki do określonego przedziału czasowego. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, zatem do udziału zachęcamy nie tylko literaturoznawców, lecz także kulturoznawców, filozofów, socjologów, historyków oraz przedstawicieli innych dziedzin wyrażających ciekawe i oryginalne poglądy. Czekamy na referaty teoretyczne jak i na raporty z własnych badań oraz propozycje przeprowadzenia warsztatów na temat związany z literaturą najnowszą. Proponowana tematyka referatów: • nowe formy artystycznego wyrazu (blog, hipertekst);

 • związki literatury z innymi dziedzinami (filozofią, sztuką, muzyką);

 • literatura współczesna a literatura dawna (różnice i podobieństwa w poezji i prozie, powtarzalność tematów);

 • współczesne gatunki literackie;

 • aktualność literatury (odwołania do rzeczywistości społecznej);

 • literatura najnowsza – rozrywka wyimaginowanych światów czy ambicja opisu rzeczywistości i zaangażowanie społeczne?;

 • mainstream versus self-publishing w Polsce i na świecie;

 • pisarz 2.0 – sposoby tworzenia i jakość nowoczesnej literatury;

 • czytelnik 2.0 – sposoby odczytywania nowoczesnej literatury, a ich wpływ na potrzeby i oczekiwania odbiorców.

  Formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres konferencja.poznan@gmail.com do 9 kwietnia 2012 (włącznie).
  Opłata konferencyjna wynosi 60 złotych.
  Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 • Komentarze:

  Konferavatar
  konferencjapoznań 04 mar 2012, 20:00

  Gorąco zapraszamy, również tych, którzy mają zamiar podnieść kwestię self-publishingu w Polsce.